കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക്‌ പരിധിയുണ്ടെന്നറിയാം, പരിമിതികളും...
എന്നാലും... ഈ കണ്ണുകളിലൂടെയാണ്‌ അമ്മയെ കണ്ടത്‌, ആകാശം കണ്ടത്‌ നിലാവും,നിഴലും,നിറങ്ങളും ചോരയുടെ ചുവപ്പും കണ്ടത്‌
പിന്നെ...... നിന്നെ കണ്ടത്‌

05 March 2015

ഭീകരതയോട്


ഇന്നലെയും 
കടൽത്തീരം ചുവന്നിട്ടും,
നിഷ്കളങ്കത 
നിലവിളിക്കാതെ ഒടുങ്ങിയിട്ടും 
നിന്നിൽ ചോദ്യങ്ങൾ 
അവശേഷിക്കുന്നതെന്ത് ?

സഹോദരാ,

നീയെങ്ങനെയാണ്
നിന്നെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് !

നിന്നോട്  ദൈവം  പറഞ്ഞുവോ -

ഉടലുകളില്ലാത്ത 
തലകൾ കൊണ്ട്  
ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ .

നിന്നെയുമെന്നേയും 

പുല്ലിനേയും പൂവിനേയും 
കിളിയേയും മരത്തേയും 
സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന 
കനിവുള്ള ദൈവം 
അങ്ങനെ പറഞ്ഞുവോ !

അനന്തതയേയും ,

ആകാശഗോളങ്ങളേയും 
കൃത്യമായ ചരടിൽ കോർത്ത് 
ചലിപ്പിക്കുന്ന 
ശക്തനായ ദൈവം 
നിന്നോട്  ചോദിച്ചുവോ
നിഷ്കളങ്കൻറെ രക്തം  !

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിലവിളി 

കൊതിക്കുന്നതൊരിക്കലും 
ദൈവമാവില്ല .

കരുണയോടെ സംരക്ഷിക്കുകയും 

ഇലകൊഴിയുംപോലെയടർത്തി
തന്നിലേയ്ക്ക്   ചേർക്കുകയും
ചെയ്യുന്നവനാണ്  ദൈവം .

കൂട്ടുകാരാ,

നീയറിയുന്നുവോ..
ശിരസ്സറ്റ ജഡത്തെ ധീരനെന്നും
നിന്നെ ഭീരുവെന്നും 
കാലം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് . 
     

4 comments:

 1. എങ്ങനെയാണ് ന്യായീകരിക്കുന്നത്!

  ReplyDelete
 2. കൊള്ളാം..നന്നായിരിക്കുന്നു.

  ReplyDelete
 3. ശിരസ്സറ്റ ജഡത്തെ ധീരനെന്നും
  നിന്നെ ഭീരുവെന്നും
  കാലം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് .

  ReplyDelete